Om RSNF

ROMERIKE SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING

RSNF HISTORIE


Nedre Romerike soppforening

Nedre Romerike Soppforening (NRS) ble stiftet 12. mars 1974.

Foreningens første formann ble Einar Birkelund.


Soppforeningen var et resultat av AOF Nedre Romerikes første soppkurs i Lillestrøm. Inger Lagset Egeland underviste, og for kursdeltakerne å starte en lokal soppforening. AOF stilte som foreningens sekretariat, og innkalte alle deltakerne fra kurset til et møte der et interimsstyre ble et faktum (Einar Birkelund, Sigmund Nereng, Inger-Lise Østmoe, Eli Berntsen, kanskje det var en til).


Romerike soppforening

I 1981 ble det arrangert en sopptur i samarbeid med Hurdal Hagelag, og en soppkontroll i samarbeid med Eidsvold Blad. Dermed var Nedre Romerike Soppforening også presentert på øvre Romerike. Nedre Romerike Soppforening ble omdøpt til Romerike Soppforening.

I 1984 ble Romerike soppforening en lokalforening av Norges sopp- og nyttevekstforbund.


Romerike sopp- og nyttevekstforening

Romerike soppforening ble slått sammen med Nittedal nyttevekstforenigng, og etterhvert ble navnet Romerike sopp- og nyttevekstforening (RSNF).

RSNF FORMÅL

  • øke bruken av og kunnskap om sopp og nyttevekster
  • bidra til opplysning om deres kulinariske og medisinske verdier.
  • tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til adspredelse og rekreasjon.


RSNF deltar i arbeidet med å

  • bevare artsmangfoldet i naturen
  • opplyse om artenes samspill med andre organismer, samt deres nyttige og skadelige virkninger.

 

RSNF er en lokal forening av Norges sopp- og nyttevekstforbund og følger Norges sopp- og nyttevekstforbunds vedtekter.

Vil du være med i RSNF?

Som medlem i RSNF kan du bli med på arrangementer forbeholdt medlemmer i Norges sopp- og nyttevekstforbund og alle lokallag.

Medlemmer blir prioritert på arrangementer med begrenset antall deltakere.
Medlemmer får reduserte avgifter på en rekke arrangementer. 

Medlemmer får bladet "Sopp og nyttevekster" 
Meld deg inn  i Norges sopp og nyttevekstforbund
 

Velg Romerike sopp- og nyttevekstforening som ønsket lokalforening.


VILTVOKSENDE NYTTEVEKSTER

RSNF arrangerer grøntkurs og turer for å lære om og plukke spiselige ville vekster.

SOPP

RSNF arrangerer soppkurs, soppturer og har soppkontroller spredt rundt på Romerike.

ANDRE AKTIVITETER

RSNF har minst to medlemsmøter i året.

Artsregistrering i samarbeid med OOSN.

Stand på ulike arrangementer.

Kurs f.eks: matkurs, kjukepapir, kurvfletting 


KONTAKT OSS

STYRET

E-post: post@romerikesopp.net

Postadresse: Nordahl Griegsgate 5,
                     2000 Lillestrøm

Org.nr: 998 389 607

Webansvarlig: Hanne Bergendahl


Pressekontakter 

Sopp og bær:  Anja Helgestad  tlf: 48506177

Vårvekster:  Inger Lise Østmo  tlf: 90971936

Leder:

Sissel Vågane                              tlf: 95496186

Nestleder:Anja Helgestad      tlf: 48506177

Kasserer: Laila T. Iversen          tlf: 47664899

Sekretær: Inger Lise Østmo    tlf: 90971936

 


               Styremedlemmer:   

                     Øyvind Clausen                tlf: 98258505

                     Randi M. H. Olwero          tlf: 96805147

                     Sara Alexandra Krûger   tlf: 92423016

                      Varamedlemmer:

                     Trine Tande

                     Haldis Larsen 


Copyright © Med enerett