Turer 2024

Viktig informasjon

Turene er åpne for alle og gratis.

Møt fram i god tid!

Påmelding med navn og telefonnummer, per e-post. Husk å skrive hvilket arrangement du melder  deg på.

Har du spørsmål om turen : Romerike.sopp@gmail.com

Skal du være med på nytteveksttur?

Ta med saks, og kanskje hansker (hvis du skal plukke brennesle). Vekstene kan plukkes i f.eks en bøtte. Finere vekster holder seg best om de legges på fuktig tørkepapir i en plastboks m/lokk eller plastpose.

Litt drikke til deg kan også kommme godt med.

Nytteveksttur - Mikkelrud skogfinneplass, Mangen

Søndag 2. juni kl 11.00-13.00

OBS! Påmelding til: ltrosd@broadpark.no eller tlf. 476 64899 (husk å oppgi navn og tlf.nr)

FrammøteMikkelrud Skogfinneplass, Nordre Mangen vei 964, 1930 Aurskog

Turleder: Laila Trosdahl-Iversen og Randi Olwero

Annen informasjon: Se tips om nytteveksttur øverst 

Nytteveksttur - langs Glomma, Sørumsand

Lørdag 1. juni kl 11.00-13.00

OBS! Påmelding til: vaffelvenn@gmail.com  eller tlf. 930 20924 (husk å oppgi navn og tlf.nummer)

Frammøte: Parkeringa ved Bingsfoss kraftstasjon, Haldenveien 5, 1920 Sørumsand

Turleder: Isabel von Klitzing

Annen informasjon: Se tips om nytteveksttur øverst 

Nytteveksttur - Høieparken, Årnes

Søndag 26. mai  kl 12.00-14.00

OBS! Påmelding til: annekene.teien@gmail.com eller tlf. 934 99296 (husk å oppgi navn og tlf.nummer)

Frammøte: Høieparken, Høieveien 1, 2150 Årnes

Turleder: Anne Teien

Annen informasjon: Se tips om nytteveksttur øverst 

Nytteveksttur - Fetsund lenser, Lillestrøm

Lørdag 11. mai  kl 11.00-13.00

OBS! Påmelding til: post@romerikesopp.net eller tlf 954 96186 (husk å oppgi navn og tlf.nummer)

Frammøte: På parkeringsplassen ved Fetsund lenser, Lundveien 3, 1900 Fetsund

Turleder: Sissel Vågane 

Annen informasjon: Se tips om nytteveksttur øverst 

Kjuketur - Aurtjern, Mogreina

Torsdag 2. mai  kl 1730-

OBS! Påmelding til: gautemohn@gmail.com eller tlf 995 27284 

Frammøte: På parkeringsplassen på sørenden av Aurtjern. Kjør inn Forsvarsvegen fra Mogreinaveien (1562), etter Sessvollmoen garnison kjør ca 1,5 km videre til Aurtjern. (Sivil kjøring til Aurtjern er tillatt).

Turledere: Gaute Mohn Jenssen og Brit Aase.

Annen informasjon: På tur rundt Aurtjern leter vi etter kjuker og andre sopper. Ta gjerne med lupe. 

Dendrologitur - Kjeller, Lillestrøm

Torsdag 18. april  kl 1730-1930

OBS! Påmelding innen 16. april til post@romerikesopp.net

Frammøte: På parkeringsplassen til Amedia Trykk Lillestrøm AS, Roseveien 1, 2007 Kjeller

                    Parkering f.eks Prima Bilservice AS, Rolf Olsens vei 22, 2007 Kjeller (avgiftsbelagt) 

Botaniker Jan Wesenberg viser oss kjennetegn for artsbestemmelse av trær når de står uten blader. Ta gjerne med lupe. 


Mer om turen kommer etterhvert