Høstsopptreff 2019

Romerike sopp- og nyttevekstforening

HØSTSOPPTREFF 2019

12. - 15. september

Velkommen til Romerike

Praktisk informasjon


Høstsopptreffet har base på Quality Olavsgaard Hotel 

Hvamstubben 11, 2013 Skjetten. 


Hotellet er nabo til Olavsgaard busstasjon. Busstasjonen er et knutepunkt for lokale bussruter på Romerike, og til/fra Oslo. Her stopper også Flybussen og Nettbuss. Fra Lillestrøm stasjon tar det ca  15 minutter med buss til Olavsgaard.


Hotellet har gratis parkering for deltakere på Høstsopptreffet. 


Ankomst/registrering Høstsopptreff:

Fredag 13. september kl 15.00-17.00


Påmelding

Påmelding til Fagdag (13. september) og Høstsopptreffet (13-15. september) gjøres i eget påmeldingsskjema.

Se også egen forklaring til skjema, og hva som er inkludert i prisene.  

Ferdig utfylt påmeldingsskjema sendes som vedlegg i e-post til:  sopptreff@gmail.com 


Betaling for deltakelse sopptreffet (sum går fram av ferdig utfylt påmeldingsskjema) settes på konto: 1506 22 62823 

Husk å merke betaling med deltakers navn.


Når vi har mottatt både e-post med påmelding OG betaling på konto er påmelding akseptert, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av en uke. 


Påmeldingsfrist: 1. juli 2019  

Avbestillingsfrist: Ved avbestilling etter 1. august vil ikke påmeldingsavgiften refunderes. 


Spørsmål om påmelding? 

Telefon: 472 89 353 (Trine) eller 476 64 899 (Laila)


Andre spørsmål om arrangementet? 

Anja Helgestad: an-helge@outlook.com

OBS! Treffet er fulltegnet 


Forklaring til påmelding    Les dette før påmelding!


Påmeldingsskjema her   Ingen ledige plasser!


Antall plasser på fagdag 13. september: 50

Antall plasser på Sopptreffet 13.-15. september: 150 

Program

Fagansvarlige på høstsopptreffet: Reidun Braathen og Even Woldstad Hanssen


   Les det fullstendige programmet (med forbehold om endringer) for høstsopptreffet HER


Turer - Soppglede  

Lørdag 14. og  søndag 15. september


Foruten ravinelandskapet på Romerike har vi store skoger, våtmarker, intensiv drevet jordbrukslandskap, kalkholdige områder, sandjord og store områder med (marin) leirjord.


Turene vil bli lagt i ulike områder, med ulik framkommelighet og ulike krav til kondisjon.


Vi vil også arrangere en egen tur for de som skal ta soppsakkyndig-eksamen.


Kommer du med bil?

Hvis du kommer med bil, og kan tenke deg å ta med soppkollegaer på tur, setter vi pris på om du melder dette på påmeldingsskjemaet.Fagdag  - Ravinedaler

Fredag 13. september, kl 09.00


Fagdagen vil være en fordypning om raviner på Romerike. Naturtypen ravinedal er rødlistet som en sårbar naturtype.
På Romerike finnes et av Norges største ravinelandskap.
- Hvilke naturkvaliteter har ravinedalene?

- Hvorfor skal vi ivareta ravinene og artsmangfoldet?

- Ikke minst, hva kan vi finne av sopp? Finner vi nye arter?

  Les mer om raviner her


Ulrika Jansson i Biofokus er hentet inn for å gi oss en fordypning i ravinelandskapet. Hun har meget god artskompetanse på karplanter og god kompetanse på å vurdere leveområder til vedboende og markboende sopp, epifyttiske lav og moser. Ulrika har mastergrad i biologi og doktorgrad i økologi, samt spesialkompetanse i kartlegging og vurdering av ravinekvaliteter. 

Fetsund lenser - guidet tur

Alternativ tur søndag 15.september - Fetsund Lenser


Fetsund Lenser er et nasjonalt kulturminne, fløtingsmuseum og våtmarkssenter ved Glommas utløp i Øyeren. Fetsund Lenser er i dag fredet som landets eneste gjenværende fløtningsanlegg, med et levende museum med verksteder for tradisjonelt håndverk, kafè, og museumsbutikk.


Fetsund Lenser ligger i et vakkert naturområde ved innfallsporten til Nord-Europas største innlandsdelta.
I området er det natur- og kultursti med store muligheter for å finne ulike arter sopp.


Bindende påmelding, pris kr  240.-


Les om Fetsund lenser her 


Kontakt oss

 • Org.nr: 998 389 607
 • Postadresse:Nordahl Griegsgate 5, 2000 Lillestrøm
 • Leder: Sissel Vågane
 • Webansvarlig: Hanne Bergendahl
 • E-post: post@romerikesopp.net

 

Følg oss på facebook: 
www.facebook.com/Romerikesopp

Styret

 • Leder: Sissel Vågane, tlf. 95496186
 • Nestleder: Anja Helgestad, tlf 48506177
 • Kasserer: Laila T. Iversen, tlf.  47664899
 • Fungerende sekretær: Inger Lise Østmoe 
  tlf: 90971936
 • Styremedlem: Trine Tande, tlf. 47289353

 

 • Styremedlem: Randi M. H. Olwero, tlf. 96805147
 • Styremedlem: Øyvind Clausen, tlf. 98258505
 • Styremedlem: -
 • Varamedlemmer: Haldis Larsen og Inger-Lise Østmoe

Pressekontakter for RSNF:

Sopp og bær:  Anja Helgestad tlf: 48506177  og  Trine Tande tlf. 47289353

Vårvekster: Inger-Lise Østmoe tlf: 90971936