Soppsakkyndige

Romerike sopp- og nyttevekstforening

Våre soppsakkyndige

Navn

Adresse

E-post/Tlf.

Anja Renate Helgestad (*)

Brusletta 2, 2016 Frogner

Tlf. 48 50 61 77

E-post: An-helge@outlook.com


Anne Dorthe SundeArill Bråthen (*)

Karisvei 197, 2013 Skjetten

Tlf. 63 84 07 40


Arne Lybæk

Setrevegen, 2092 Minnesund


Fredrik A. Dahl

Lindeveien 21, 1470 Lørenskog

Tlf. 67 90 01 90


Haldis Larsen

Kirkebyveien 6, 2008 Fjerdingby

Tlf: 932 31 263

 

Inger-Lise Østmoe

Ragnh. Schibbyes vei 55, 0968 Oslo

Tlf. 22 21 74 84


Kari Bjerkeseth

Landskronaveien 151, 2013 Skjetten


Kari Lund Bråthen (*)

Karisvei 197, 2013 Skjetten

Tlf: 63 84 07 40 /

901 45 813


Knut Østmoe

Brånåstunet 18, 2020 Skedsmokorset

Tlf. 63 87 48 02


Laila Trosdahl-Iversen (*)

Bjørnsonsgate 28, 2003 Lillestrøm

Tlf. 47 66 48 99


May-Britt Karlsen (*)

Nittedalsgata 5, 2000 Lillestrøm

Tlf. 63 81 79 56 /               41 68 69 45

Mihaly Ujhelyi (*)

Brådalsgutua 22, 2022 Gjerdrum

Tlf. 40 40 64 54


Paul Suter

Furulundjordet 14, 2070 Råholt

Tlf. 92 03 28 92


Per Moen

Eidsliveien 53, 1940 Bjørkelangen

Tlf. 63 85 67 78


Sissel Vågane (*)

Norgahl Griegs gate 5, 2000 Lillestrøm

Tlf: 954 96 186


Siv Moen

Åshagan 3a, 1481 Hagan

Tlf: 418 15 943


Svanhild Bjønness

Seljeveien 12, 2022 Gjerdrum

Tlf.  907 90 480

Øivind Stensrud

Damvegen 14, 2033 Åsgreina

Tlf. 92 29 41 29(*) Det er mulig å kontakte de soppansvarlige og spørre om de har mulighet til å foreta soppkontroll også utenom de fastsatte soppkontrollene. Vi må ta forbehold om at tidspunktet ikke alltid passer.Mangler ditt navn her? Eller er det andre feil i oversikten? Send e-post til post@romerikesopp.net og gi beskjed til webansvarlig.
Vil du ha din sopp kontrollert?


Romerike sopp- og nyttevekstforening har soppkontroll på søndager i soppsesongen, se våre Aktiviterer for oversikt over dato, tid og sted.


Utenom soppkontrollen er det mulig å ringe en av våre soppsakkyndige og spørre om de har mulighet til å kontrollere soppen din. Vi må ta forbehold om at tidspunktet ikke alltid passer.


Vi kan ikke kontrollere sopp via bilder eller telefon. De soppsakkyndige må se soppen selv for å kunne kontrollere soppen skikkelig.
Kontakt oss

 • Org.nr: 998 389 607
 • Postadresse:Nordahl Griegsgate 5, 2000 Lillestrøm
 • Leder: Sissel Vågane
 • Webansvarlig: Hanne Bergendahl
 • E-post: post@romerikesopp.net

 

Følg oss på facebook: 
www.facebook.com/Romerikesopp

Styret

 • Leder: Sissel Vågane, tlf. 95496186
 • Nestleder: Anja Helgestad, tlf 48506177
 • Kasserer: Laila T. Iversen, tlf.  47664899
 • Fungerende sekretær: Inger Lise Østmoe 
  tlf: 90971936
 • Styremedlem: Trine Tande, tlf. 47289353

 

 • Styremedlem: Randi M. H. Olwero, tlf. 96805147
 • Styremedlem: Øyvind Clausen, tlf. 98258505
 • Styremedlem: -
 • Varamedlemmer: Haldis Larsen og Inger-Lise Østmoe

Pressekontakter for RSNF:

Sopp og bær:  Anja Helgestad tlf: 48506177  og  Trine Tande tlf. 47289353

Vårvekster: Inger-Lise Østmoe tlf: 90971936