Aktivitetsrapport 2023

Grunnkurs  i mikroskopering


RSNF holdt sitt første kurs i mikroskopering 10. mars 2023. Dyktig kursleder var Siri Khalsa fra Biofokus. "Vår egen" Siv Moen var med som frivillig assistent. Mikroskoperingskurs en fredag kveld på var ikke til hinder for at ni ivrige deltakere møtte fram. En deltaker kom til og med helt fra Trondheim for å være med på kurset!  Siri ga en god gjennomgang av mokroskopet, innstillinger og preparering av prøver. Forbundet hadde lånt oss sine mikroskop i tillegg har RSNF et eget mikroskop og flere deltakere hadde med egne mikroskop, så alle fikk praktisk erfaring med mikroskopi. En rekke sopprøver var tilgjengelig og vi lagde både nativ preparater og farga preparater, og både ulike sporeformer og strukturer ble observeres.  


Nå gleder vi oss til oppfølgende mikroskoperingskurs! 

RSNF årsmøte 2023


Årsmøte 2023 ble avholdt 28.02.2023 i kafeteriaen i Skedsmohallen, Lillestrøm. 

Ca 20 medlemmer var tilstede på møtet. Som vanlig var det gitt rikelig med gaver til lotteriet.

Inger Indergaard, nyttevekstkoordinator i forbundet, fortalte om nyttevekstsatsningen 2020-2022 og videre planer for nyttevekstsatsningen. 

Oppsummering av RSNFs aktiviteter 2022 og planer for aktiviteter 2023 v/leder Sissel Vågane.

Budsjett og regnskapet ble gjennomgått av stedfortredende kasserer Laila Trosdahl-Iversen.

Valg:  Anja Helgestad og Sara Alexandra Krüger ble gjenvalgt til styret. Ivar Meyer og Kåre Homble ble gjenvalgt som varamedlemmer.

Det ble servert nydelig mat og kaker og vi hadde utlodning etter årsmøtet.