Aktivitetsrapport 2021

RSNF årsmøte 2021

Årsmøte 2021 ble avholdt 01.03.2020 på møteplattformen Zoom. 

Oppsummering av RSNFs aktiviteter 2020 og planer for aktiviteter 2021 v/leder Sissel Vågane.

Budsjett og regnskapet ble gjennomgått ved kasserer Laila Trosdahl-Iversen.

Valg: Nytt styremedlem er Morten Amdahl. Laila Trosdahl-Iversen går inn som varamedlem, men fortsetter som kasserer.

Trine Tande som har vært styremedlem i mange år og varamedlem siste året, takkes for stor innsats for RSNF. 


Les Årsaraporten HER

Les Protokollen HER